Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2015

it’s easier to be alone. because what if you learn
that you need love and then you don’t have it? what if you like it and lean on it? what if you shape your life around it and then it falls apart? can you even survive that kind of pain? losing love is like organ damage. it’s like dying. the only difference is death ends. this? it could go on forever.
— meredith, grey’s anatomy 7x22
Reposted fromkattrina kattrina
Every box of raisins is a tragic story of grapes that could have been wine.
Reposted fromhardbitch hardbitch viacytaty cytaty
Jestem tak pusty, że można wybudować w moim wnętrzu jedną katedrę gotycką, dwa domy towarowe, teatr, boisko, zajezdnię tramwajową.
— T. Różewicz
Reposted fromrazemosobno razemosobno viafiolkowa fiolkowa
"Pierwszy sekret szczęścia to emocjonalna niezależność. Wiesz, co mam na myśli? Nie można oczekiwać, że szczęście da ci druga osoba, albo że ona uczyni cię szczęśliwą. Nie możesz nawet oczekiwać, że pozwoli ci być szczęśliwą, jakbyś musiała prosić o pozwolenie czy coś. Trzeba swoje szczęście stworzyć samemu, w środku i nie pozwolić, by ktokolwiek je tknął albo odebrał".
— Sharon Owens - Siódmy sekret szczęścia
Reposted frommy-little-world my-little-world viacytaty cytaty

March 01 2015

pocketspooks:

locksandglasses:

I remember when I thought people in their 20’s were adults. Now all of my friends are in their 20’s and everybody is just kind of fumbling around bumping into each other, trying to figure out where the free food is

image

Reposted fromrainstormdragon rainstormdragon viasourire sourire
Bycie nieszczęśliwym w chwili teraźniejszej jest niemożliwością. T e r a z – to doskonała wolność. Sam się możesz, o tym przekonać. Kiedy jesteś podenerwowany lub zaniepokojony, obserwuj, jak to uczucie związane jest z przeszłością, czyli z tym, co już się zdarzyło, lub z przyszłością, czyli tym, co sobie wyobrażasz, że się zdarzy. Żal z powodu przeszłości i lęk przed przyszłością są jak dwaj złodzieje rabujący w nocy nasze szczęście. Jeżeli czujesz się nieszczęśliwy w chwili obecnej, to dlatego, że porównujesz ją ze wspomnieniem przyjemniejszego doświadczenia z przeszłości lub z pełnym nadziei oczekiwaniem przyszłości. Dzieci boją się, kiedy są z dala od domu i nie potrafią znaleźć drogi powrotnej. Podobnie lęk opanowuje umysł, gdy zbyt daleko odejdziemy od Domu, w przeszłość lub w przyszłość. Gdy umysł pozostaje w swym naturalnym miejscu, jakim jest t e r a z, jesteśmy odprężeni i znamy siebie.
— Wewnętrzne przebudzenie - Colin - P. - Sisson
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viasourire sourire

December 26 2014

1864 c3ad 390
Reposted frommaardhund maardhund viacytaty cytaty

December 24 2014

Reposted frominsanedreamer insanedreamer viameelt meelt

December 22 2014

Czy to już miłość, gdy ktoś zajmuje tak dużo miejsca w życiu drugiej osoby, że po jego odejściu pozostaje niemożliwa do zapełnienia, ziejąca pustka? 
— J. K. Rowling - Trafny wybór
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viacytaty cytaty

December 16 2014

6935 5b24 390

Bardarbunga, Iceland

Reposted fromslappys slappys viasourire sourire
Jeśli będziesz uważał, że coś jest za trudne, to takie właśnie będzie. Musisz uwierzyć, że to jest w zasięgu twoich możliwości.
— Joyce Maynard
Reposted frominpassing inpassing viaduuuli duuuli
0475 7013 390
Reposted fromerial erial viapimpmyheart pimpmyheart

August 04 2014

Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viacytaty cytaty

May 28 2014

1001 8151 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viamajak majak
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viapimpmyheart pimpmyheart
Reposted fromdeviate deviate viagwiazdeczka gwiazdeczka
Reposted fromblackmoth7 blackmoth7 viagwiazdeczka gwiazdeczka
2501 68c3 390
Reposted fromresort resort viacytaty cytaty
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl