Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2014

"Jeden dzień" - David Nicholls

Reposted fromtoolate toolate viacytaty cytaty
6308 a056 390
Reposted fromaangiekaa aangiekaa viafiolkowa fiolkowa
5184 db9d 390
Reposted fromkokosowas kokosowas viamajak majak

May 27 2014

5067 6567 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viakattrina kattrina

April 23 2014

9936 863f 390
Reposted fromkattrina kattrina

April 14 2014

8899 ac17 390
Reposted fromkattrina kattrina
6801 a675 390
Reposted fromkattrina kattrina

April 12 2014

4327 2d3f 390

restaurer:

B67139_9 by lawa on Flickr.

Reposted fromkattrina kattrina
0784 fdbb 390

perfectalbumart:

Aventine by Agnes Obel (2013)

Reposted fromkattrina kattrina
7498 6648 390
Reposted fromkattrina kattrina
7678 399c 390
@bolzabijambolem
Reposted fromgive--me--love give--me--love viakattrina kattrina
0734 0da2 390
Reposted fromkattrina kattrina
8565 5ceb 390
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viakattrina kattrina
4337 756c 390
Reposted fromkattrina kattrina

April 09 2014

JAMIE DORNAN FOR MR. PORTER PHOTOGRAPHED BY TOM CRAIG
Reposted fromkattrina kattrina
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viakattrina kattrina
2737 4e9a 390
Reposted fromphilomath philomath viakattrina kattrina
Zawsze wolę poznawać się z kimś, kto mnie już zna, niż samemu zabiegać o znajomość - mam taką wrodzoną irracjonalną nieśmiałość.
— Krzysztof "Grabaż" Grabowski
6492 9eb0 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viakattrina kattrina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl